Great shoutout to our Volunteers who came to help with post Ian clean up:
Ogromne podziękowania dla naszych ochotników, którzy przyszli sprzątać po huraganie Ian:
Marge Balchunas, Jim Burroughs, Bob Kwaśniewski, Maja Malinowska, Irena Mrozowska, Hugo Oropeza, Michael Osowski, Ala Szynert, Mark & Bernadette Washburne
And always working “behind the scenes”/// oraz zawsze pracujący “poza kulisami”: Jerry Bladek & Piotr ChilinskiWitold Strzelczyk, Malgorzata and Marek Kawa
Great thanks to / serdeczne podziękowania dla: Marge Balchunas; Jerry, Damian & Sebastian Bladek, Barbara & Piotr Chylinski; Edward Delekta; Donna Horwitz; Ania & Andrzej Jackiewicz; Maja Malinowska; Krysia Misiniec; Teddy Mliczek; Janusz & Sebastian Pasek; Sylwia Rheker; Mark & Bernadette Washburne; Milena Wysocka & Margaret Young


Our amazing Volunteers- thank you so much for coming , and helping at the Club…you could be doing anything else- yet you choose to come, and work, and then eat together -united by idea, and goal.
Nasi wspaniali wolontariusze- dziękujemy za pomoc. Mogliście robić cokolwiek innego- a jednak przyszliście do Klubu, żeby pracować, a później razem zjeść posiłek, zjednoczeni ideą i wspólnym celem.
Dear Members and Friends,Happy ThanksgivingThank you to All our Members, Benefactors, Patrons, and especially to our Volunteers.

Wszystkiego najlepszego z okazji Święta Dziękczynienia. Serdeczne podziękowania dla naszych Członków, Darczyńców oraz szczególnie dla naszych Wolontariuszy.