Pączki from Polish Bakery at the Club! Available from Fat Thursday, Feb 8 at the Club. First come, first served~!

1 paczek $3.00   4 paczek for $10.00 Limited amount, reservations accepted, first come first serve/ pick up time to agree🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩 Pączki z polskiej piekarni w Klubie. Sprzedaż od Tłustego Czwartku , 8 lutego1 paczek $3.004 za $10.00Limitowana ilość, rezerwacje przyjmowane, sprzedaż wg kolejności zgłoszeń /odbiór do uzgodnienia